Gwastraff gwyrdd

Gall gwastraff gwyrdd gael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd gynaliadwy, o gyflyru ac ychwanegu mater organig i bridd i wella ei strwythur a’i ddraeniad, hyrwyddo twf planhigion a bywiogi blodau.

Mae ei gyfansoddiad naturiol yn cynnwys nitrogen ar gyfer dail gwyrddach, ffosffad ar gyfer datblygu gwreiddiau cryf, potasiwm ar gyfer ffrwythau a blodau iach, ac elfennau olrhain ar gyfer egni planhigion.

Bob blwyddyn, mae dros 24,000 tunnell o wastraff gwyrdd yn cael ei gasglu yn ein canolfannau gwastraff y cartref ac ailgylchu a’i gludo i’n cyfleuster compost yn Nantycaws i’w brosesu fel y gellir ei ddefnyddio yn eich gardd.

A JCB grabber dropping green waste into an industrial device

Sut y mae gwastraff gwyrdd yn troi’n gompost…

Cam 1: Diheintio

Mae gwastraff gwyrdd yn cyrraedd ein safleoedd ac yn cael ei wirio am halogiad a’i dorri’n sypiau wedi’u rhifo.

Mae tymheredd y gwastraff yn cael ei fonitro o fewn y sypiau hynny i sicrhau bod y tymheredd a godwyd yn gallu lladd unrhyw bathogenau diangen.

Compost sanitation

Cam 2: Sefydlogi

Yna mae pob swp o gompost yn cael ei fonitro, ei awyru a’i droi i sicrhau bod y broses yn parhau i fod yn aerobig.

Mae’r broses sefydlogi fel arfer yn para am saith wythnos. Byddai’r tymheredd cyfartalog yn y cam hwn rhwng 62 a 68 gradd Celsius.

A pile of compost that looks like dark brown earth

Cam 3: Aeddfedu

Erbyn y cam hwn mae’r compost yn cael ei sgrinio i’w radd berthnasol a’i ddychwelyd i’w swp rhifedig.

Yma, bydd yn dechrau oeri a bydd yn barod i’w roi mewn bagiau.

Compost

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Cynnyrch Amrywiol Merlin’s Magic

Mae cynnyrch amrywiol Merlin’s Magic a wneir o ddeunyddiau lleol organig wedi dod yn enw cyfarwydd yn Sir Gaerfyrddin a’r siroedd cyfagos am ei briodweddau naturiol eithriadol a’i effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Bag of Merlin's Magic Compost resting next to a tough of red tulips