Ymunwch â’n tîm

Ydych chi’n chwilio am swydd newydd yn Sir Gaerfyrddin ac eisiau datblygu eich gyrfa mewn ffordd sy’n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd? Ymunwch â ni yn CWM Environmental!

Ni yw arbenigwyr Gorllewin Cymru ym maes ailgylchu gwastraff ac economi gylchol ac rydym wedi bod yn anelu at wneud Sir Gaerfyrddin yn fwy cynaliadwy dros y 30 mlynedd diwethaf. Rydym yn anelu at roi yn ôl i’r sir drwy leihau gwastraff, dod â’n dibyniaeth ar safleoedd tirlenwi i ben ac annog ailddefnyddio, ailgylchu ac atgyweirio.

Darllenwch yr hyn sydd gan ein tîm i’w ddweud a manylion ein swyddi gwag diweddaraf isod.

ETO team in fancy dress standing in the doorway of ETO Shop

Beth mae ein tîm yn ei ddweud

 • Cynorthwy-ydd Eto

  “I enjoy coming to work daily as every day will be different and you never get bored. The team I work with are great which makes work fun.”

 • Cynghorydd Ailgylchu

  “I enjoy working at CWM Environmental as there are opportunities to grow and develop. The company regularly enrols us on various courses and invests a lot in our progression.”

 • Gweinyddwr Cymorth Busnes

  “Since joining CWM Environmental a short while ago I already feel a part of the family, very friendly people to work with. No day is the same, so you are always doing something different.”

 • Rheolwr Caffael

  “I started working at CWM as the Procurement Manager and have found it to be an incredibly fulfilling experience from day one, where I have been given the resources and support I need to excel in my role, always encouraged by my colleagues to think outside the box and produce creative solutions to complex problems. But what really sets CWM apart is the company culture because the team here are supportive, collaborative and truly committed to making a difference in the waste sector world, making me feel like I am part of something bigger than myself and that my work is making a real impact on CWM’s business”.

Ein swyddi gwag presennol

Beth allech chi ei gyflawni?

Become part of Wales’ Circular Economy Experts