Beth yw Eto?

Eto yw prosiect ailddefnyddio arloesol Cwm Environmental. Mae’r pentref ailddefnyddio newydd, Canolfan Eto, wedi’i leoli yn Nantycaws a dyma’r prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Mae ein gweithdy ailddefnyddio yn derbyn eitemau a roddwyd gan ein canolfannau ailgylchu ac yn eu hatgyweirio a’u hailgylchu i’w hailwerthu yn ein siopau amrywiol. Yn ogystal â chanolfan addysg a chaffi ar y safle, mae Canolfan Eto hefyd yn cynnwys cyfleuster ailddefnyddio paent lle mae paent heb ei ddefnyddio yn cael ei ailgylchu i’w ailwerthu. Rydym hefyd yn rhedeg siop ailddefnyddio yn Llanelli.

Mae’r mentrau hyn i gyd yn rhan o’n hymrwymiad i hyrwyddo’r economi gylchol, lleihau gwastraff a hyrwyddo byw’n gynaliadwy.

ETO logo

Canolfan Eto

Yng Nghanolfan Eto, rydyn ni’n lleihau gwastraff ac yn rhoi ail fywyd i eitemau.

Oes rhywbeth yn cymryd lle? Nid ydych ei angen mwyach ond rydych yn teimlo y gallai gael ei ailddefnyddio? Ewch i’n canolfannau ailgylchu heddiw i’w roi a’n helpu i hyrwyddo’r economi gylchol.

garden centre at Canolfan ETO

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Eto Ar-lein

Mae ein siopau ailddefnyddio yn dod ar-lein yn fuan iawn….

Mae’n bopeth rydych chi’n ei garu am Ganolfan Eto ond ar-lein.

 

Prynu ar-lein a chasglu unrhyw bryd.

Lansio gwanwyn 2024

Eto online

Paent Eto

Yn ein pentref ailddefnyddio, mae ein gweithwyr ailddefnyddio paent arbenigol yn ail-gyfuno paent dros ben a diangen fel bod modd ei ailwerthu yn ein siopau ailddefnyddio! P’un a oes gennych brosiect paentio ar y gweill neu duniau yr hoffech gael gwared arnynt, gallwch ein helpu i leihau gwastraff paent trwy eu gadael yn ein canolfannau ailgylchu neu’n siopau ailddefnyddio.

Eto paint cans

Addysg ac ysgolion

Yn ein pentref ailddefnyddio a’n canolfan addysg, gall ysgolion a grwpiau ymwelwyr ddysgu ffyrdd arloesol o ail-bwrpasu deunyddiau a lleihau gwastraff. Mae ein canolfan yn ganolbwynt ar gyfer addysg ar gynaliadwyedd ac yn cynnig gweithgareddau hwyliog a rhyngweithiol i bob oedran. Os ydych chi’n bwriadu mynd gam ymhellach, gallwn hyd yn oed drefnu ymweliadau rheoledig â chyfleusterau ailgylchu eraill.

Arts and crafts be school children, paintings of flowers and bees.
School visit at Canolfan Eto

Canolfannau ailgylchu ar gyfer cartrefi

Rydym yn gweithredu pedair canolfan ailgylchu a gwastraff y cartref ledled Sir Gaerfyrddin sy’n derbyn ystod eang o wastraff domestig ac ailgylchadwy.

Cynlluniwch eich ymweliad heddiw.

Man holding a green recycling box in front of his torso