Llogi gyda CWM

Rydym yn helpu cannoedd o bobl o bob cwr o Sir Gaerfyrddin i gael gwared ar wastraff yn gyflym, yn ddiogel ac yn gyfrifol. P’un ai ar gyfer cartref bach neu brosiect masnachol mawr, mae gennym ateb i helpu.

Darganfyddwch fwy a defnyddiwch ein adeiladwr dyfynbrisiau am ddim ar ein gwefan bwrpasol.

A skip lorry with CWM Skips written on the side of the cab

Gwasanaethau sgips CWM

Biniau olwyn

Rydym yn cynnig biliau olwyn amrywiol eu maint, o 240 litr i 1100 litr ar gyfer gwastraff cyffredinol, ailgylchu cymysg sych, gwastraff bwyd ac ailgylchu gwydr.

Three green wheelie bins

Ein canolfan ailgylchu fasnachol

Mae ein canolfan ailgylchu a gwaredu gwastraff masnachol yn Nantycaws wedi’i adeiladu’n bwrpasol i gynnig atebion i fusnesau lleol yn Sir Gaerfyrddin.

CWm Commercial Recycling centre