Gwasanaethau cludo gwastraff

Mae ein hadran cludo gwastraff wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd, ac mae gennym bellach fflyd 20 o gerbydau sydd ar gael i gasglu gwastraff a deunyddiau o’n canolfannau ailgylchu ein hunain, o orsafoedd trosglwyddo a chan ein cwsmeriaid.

Mae ein gyrwyr yn fedrus a chwrtais iawn, ac mae ganddynt wybodaeth helaeth am gario gwahanol fathau o wastraff a deunyddiau y gellir eu hailgylchu, ac maent wedi’u cymhwyso o dan y cynllun Gyrru Diogel ac Effeithlon (SAFED).

Mae gennym yr holl drwyddedau a chymwysterau perthnasol ar gyfer cludo nwyddau peryglus ac rydym wedi cofrestru gyda Thrwydded Cludwyr Gwastraff a gyhoeddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

CWM arctic lorry with a white cab and green trailer

Cynaliadwyedd

Rydym wedi ymrwymo i leihau ein hôl troed carbon tra’n cynnal gwasanaeth effeithlon i’n cwsmeriaid. Dyna pam rydym yn bwriadu trydaneiddio ein fflyd gyfan o gerbydau erbyn 2030. Hyd yn hyn, rydym hefyd wedi gosod telemateg yn ein holl gerbydau i hyrwyddo diogelwch ac effeithlonrwydd tanwydd.

A white van with ETO written on the side in green

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Cyfleuster ailgylchu deunyddiau (MRF)

Mae ein cyfleuster ailgylchu deunyddiau gwastraff gweddilliol (MRF) yn cefnogi cwsmeriaid preswyl a masnachol ar draws Caerfyrddin 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, gan ddefnyddio technegau gwahanu mecanyddol a chorfforol arloesol i sicrhau ailgylchu symlach, cynaliadwy a chost-effeithiol.

Waste conveyor belt