Rydym yn mynd ati’n rhagweithiol i hyrwyddo cyfrifoldeb unigol am ailgylchu ar draws Sir Gaerfyrddin a thu hwnt. Rydym yn gyffrous i wahodd ysgolion, grwpiau a sefydliadau lleol i’n Parc ECO yn Nantycaws, Caerfyrddin lle gall ein tîm gwybodus ddangos y broses atgyweirio, ailddefnyddio ac ailgylchu ac addysgu ymwelwyr o bob oedran ar sut y gallant wneud gwahaniaeth.

Ond nid dyna’r cyfan! Yn ein pentref ailddefnyddio a chanolfan addysg gall ymwelwyr ddysgu ffyrdd arloesol o ail-bwrpasu deunyddiau a lleihau gwastraff. Our centre is a hub for sustainability education and offers fun and interactive activities for all ages.

Ac os ydych chi’n awyddus i fynd gam ymhellach, gallwn hyd yn oed drefnu ymweliadau rheoledig â chyfleusterau ailgylchu eraill. Dewch i ymuno â ni a gallwn gael effaith gadarnhaol gyda’n gilydd.

Ymweliadau gan ysgolion

Byddwch yn barod i ddysgu a chael eich dwylo’n frwnt! Dros y degawd diwethaf, rydym wedi bod yn cynnal ymweliadau ysgol yn ein parc ECO yn Nantycaws. Mae ein parc yn ganolbwynt deinamig o arloesedd amgylcheddol ac rydym yn gyffrous i’w rannu gyda chi.

Come and experience our state-of-the-art facilities and learn about the latest technologies and practices in sustainability. Our knowledgeable staff will guide you through interactive exhibits and activities that showcase the importance of preserving our planet for future generations.

Archebwch eich ymweliad heddiw ac ymunwch â’r myfyrwyr di-ri sydd wedi cael eu hysbrydoli gan ein parc ECO.

Children learning at CWM

Pentref ailddefnyddio Canolfan Eto

Yn ein pentref ailddefnyddio penodedig mae nifer o siopau, canolfan addysg a chaffi. Dod i wybod mwy am ein pentref ailddefnyddio Canolfan Eto.

Education centre
School visit at Canolfan Eto

Ein negeseuon diweddaraf am addysg

Darllen mwy yn ein hyb cynnwys

Yn CWM Environmental, rydym yn cymryd ein heffaith amgylcheddol o ddifrif ac rydym wedi ymrwymo i leihau ein hôl troed carbon. Darganfyddwch sut mae ein cyfleuster ailgylchu deunyddiau o’r radd flaenaf yn ein galluogi i ailgylchu ac ail-bwrpasu deunyddiau gwastraff a sut rydym yn buddsoddi mewn technoleg sy’n trosi gwastraff i ynni, gan ddarparu ffynhonnell ynni gynaliadwy i gymunedau lleol.

Wildflowers at CWM Nantycaws with wind turbine on the horizon