Ein hatebion ar gyfer gwastaff eich busnes

A yw eich busnes yn barod ar gyfer Ailgylchu yn y Gweithle 2024?

Gan ddechrau o 6 Ebrill, 2024, bydd yn ofyniad cyfreithiol i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus ddidoli eu gwastraff i’w ailgylchu. Bydd gwasanaethau cynhwysfawr CWM yn eich galluogi i gydymffurfio’n rhwydd.

Line of wheelie bins

Arbenigwyr Sir Gaerfyrddin a Gorllewin Cymru ym maes ailgylchu gwastraff

Rydym yn gwybod bod busnesau heddiw angen partner gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu y gallant ddibynnu arno i gyflawni’r gwaith yn effeithlon, yn effeithiol ac yn gynaliadwy, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio ar wneud yr hyn a wnânt orau wrth gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Mae ein gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu lleol a staff cyfeillgar a dibynadwy yma i ddarparu’r ateb cywir i chi am bris cystadleuol.

Ewch i’n canolfan ailgylchu fasnachol leol i gael gwared ar eich gwastraff yn rhwydd.

Waste conveyor belt

Contractau masnachol mawr

Mae ein staff profiadol sydd wedi’u hyfforddi’n llawn yn barod i gefnogi eich prosiectau masnachol mawr, beth bynnag fo’ch anghenion. Byddant yn dod i’ch adnabod chi a’r heriau y mae eich busnes yn eu hwynebu ac yn darparu mynediad i’n cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer adfer ac ailgylchu drwy gynllun rheoli gwastraff pwrpasol.

• Cyfradd ailgylchu canrannol uchel
• Triniaeth gwastraff gweddilliol
• Porthiant stoc RDF
• MRF Black

Workers in hi-vis sorting recycling on a conveyor

Geirdaon

 • Castell Howell

  Wales’ leading independent food service wholesaler.

  CWM Environmental have been a waste management partner with Castell Howell Foods for numerous years. They have advised on correct segregation, including hosting a visit to their Nantycaws depot, efficient waste management and valorisation of waste streams. Service level and communication have continued to be excellent.

 • Parc Carafannau a Gwersylla Abermarlais

  Parc carafanau a gwersylla wedi’i leoli yn Nyffryn Tywi ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

  I have been using Cwm Environmental’s services for 8 years and found the service extremely professional, flexible, and good value for money. The team are friendly, polite, and very helpful. Well done CWM!

 • DG Heath Timber Products

  A family run business specialising in the supply of high quality timber related products.

  I cannot talk highly enough with regards to Cwm Environmental, we approached them looking to reduce our overall landfill produced at our site and to increase the amount we recycle. The lads came down within a week and carried out a full audit, within a couple of days Sarah was back to us with a fantastic cost-effective proposal, within a couple of weeks it was all systems go whereby the majority of our waste is now recycled with the cost increase being minimal. We also produced a solution to all of our Office waste which I’m glad to say is also now mostly recycled.  CWM Environmental are a fantastic local professional organisation who have been able to meet all our needs, they also now sort our onsite drainage whereby we have contracted them to clear the Drains on a 3-month interval. Well done guys keep up the good work and thank you for all your help and support.

 • Mitsui components

  A global leader in automotive closure systems, Mitsui Components Europe Ltd has a strong reputation and foothold in the automotive market.

  Reliable, professional service!

Gwaredu gwastraff cyfrinachol

Rydym yn cymryd dinistrio data o ddifrif. Rydym yn deall pwysigrwydd cyfrinachedd ac yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth hollol ddiogel a dibynadwy. Dyna pam mae ein holl staff dinistrio yn cael eu hyfforddi a’u gwirio gan DBS i sicrhau bod cyfrinachedd yn flaenoriaeth.

Padlock
Shredded paper