Yn CWM Environmental, rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau rheoli gwastraff dibynadwy a chynhwysfawr i gartrefi a chwsmeriaid masnachol.

Ers 1994, rydym wedi parhau i esblygu o fewn yr economi gylchol a’r diwydiant rheoli gwastraff. Heddiw, rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau tirlenwi cynaliadwy. O ailddefnyddio i ailgylchu, o ynni o wastraff i gompost, mae gennym arbenigwyr a all helpu.

A yw eich busnes yn barod ar gyfer Ailgylchu yn y Gweithle 2024?

Gan ddechrau o 6 Ebrill, 2024, bydd yn ofyniad cyfreithiol i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus ddidoli eu gwastraff i’w ailgylchu. Bydd gwasanaethau cynhwysfawr CWM yn eich galluogi i gydymffurfio’n rhwydd.

Line of wheelie bins

Ein newyddion a’n syniadau diweddaraf

Merlin’s Magic Compost

Mae ein compost enwog, Merlin’s Magic Compost, yn boblogaidd gyda garddwyr proffesiynol ac amatur fel ei gilydd. Mae ein compost organig di-fawn ar gael i’w brynu ar draws ein pedwar lleoliad ac mewn swmp o’n canolfan ailgylchu yn Nantycaws.

Merlin's Magic Compost illustration of a wizard waving its wand over some plants

CWM yn y gymuned

Atebion busnes ar gyfer gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Ydych chi’n fusnes sy’n chwilio am atebion syml i’ch problemau gwastraff?
Rydym yn cynnig dull dim tirlenwi ar gyfer eich anghenion gwastraff.

Pile of recycling hospitality materials such as paper cups and cardboard burger boxes.